4 ประชาสัมพันธ์ 3
- แจ้งการเปลี่ยนระบบSET สศศ.
ขณะนี้ระบบ SET สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษฯ,ศึกษาสงเคราะห์,โรงเรียนเฉพาะฯ มีการเปลี่ยนระบบใหม่ ให้ทำการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเพื่อความเข้าใจในการใช้ระบบได้ที่เมนู "คู่มือ"
- ระบบบริหารจัดการ โรงเรียนเรียนรวม
เรียน สพม. / สพป. ทุกแห่ง ระบบเปิดให้รายงานผลการรับนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 รายละเอียดตามหนังสือนำ คลิก--> หนังสือนำ
ระบบสารสนเทศ